Transitievergoeding ter vervanging van ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding Veranderingen 2015

Vanaf 1 Juli 2015 zal de ontslagvergoeding niet langer van toepassing zijn en zal er een transitievergoeding ingeschakeld worden. Deze transitievergoeding moet uitbetaald worden aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband hebben gehad van minstens twee jaar of langer. Door deze wijziging, wordt er een overgangsregeling voorzien zodat een dubbele uitbetaling van werkgevers wordt vermeden. Deze dubbele uitbetaling kan het geval zijn bij huidig geldende regels gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een sociaal plan.

Gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst of sociaal plan?

Indien uw onderneming gekoppeld is aan een collectieve arbeidsovereenkomst of sociaal plan, zijn hierbij wellicht enkele overeenkomsten gemaakt in verband met ontslagvergoedingen. Mogelijkerwijs hebben die overeenkomsten prioriteit op de transitievergoeding. Op die manier is de werkgever in kwestie niet verplicht om de werknemer een transitievergoeding uit te betalen.

Deze specifieke overgangsregeling is van kracht tot er een wijzing of verlenging van de afspraken plaatsvindt, dit tot uiterlijk 1 jaar na de inschakeling van de transitievergoeding, dus tot en met 1 juli 2016. Idem dito is dit zo bij een stilzwijgende verlenging van de cao of als deze een nawerking heeft, blijven de overeenkomsten uit de oorspronkelijke cao geldig tot en met 1 juli 2016.

Werknemer heeft de keuze tussen ontslagvergoeding of transitievergoeding

Indien de werkgever voor 1 juli 2015 bepaalde individuele overeenkomsten heeft gemaakt over een ontslagvergoeding met de werknemer, dan mag de werknemer in kwestie besluiten of hij van deze overeenkomsten gebruik zal maken of hij de transitievergoeding in ontvangst wil nemen. Deze specifieke overgangsregeling is niet van toepassing tot en met 1 juli 2016 maar is van kracht zolang de werknemer rechten kan ontlenen aan de eerder samengestelde overeenkomsten.

Geen terugwerkende kracht

Zowel de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst of een sociaal plan als de individuele afspraken die gemaakt zijn, is er één voorwaarde. De overeenkomsten moeten voor 1 juli 2015 gemaakt zijn en bovendien uiterlijk op deze datum in werking treden. Dit wil zeggen dat er geen terugwerkende kracht geldt, wat in tegenstelling tot cao’s zich nu en dan wel eens voordoet.

Meer weten? Kijk op: http://www.ontslagspecialist.nl/ontslagvergoeding-2015.html