Vaststellingsovereenkomst, wat is het en waar moet u rekening mee houden?

Misschien heb je wel al eens gehoord van anderen dat je een vaststellingsovereenkomst zou moetenVaststellingsovereenkomst-opzegtermijn aangaan, dat het beter is voor jou, dat het veiliger is… Maar velen weten niet echt wat dit is. Hieronder kan je meer info lezen over deze overeenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die je als werknemer kan aangaan met je baas. In deze overeenkomst wordt dan ook het einde van de arbeidsovereenkomst geregeld.

Waarom is dit nu zo belangrijk?

Je weet nu wel wat deze term inhoudt en betekent, maar waarom is dit nu zo belangrijk kan je je afvragen. Dit is belangrijk omdat er in Nederland een zeer grote vorm van contractsvrijheid bestaat. Hierdoor heeft je werkgever dan ook een zeer grote vrijheid om te bepalen wat er in je overeenkomst geregeld wordt. Hierbij gaat het onder andere over een ontslagvergoeding, een eindafrekening… Je ziet dus al in dat dit belangrijk kan zijn. Wanneer je net ergens start met werken lijkt dit misschien niet altijd zo nuttig, maar wanneer je overweegt om te veranderen van werk kan dit natuurlijk wel zeer nuttig zijn.

Wat met een vaststellingsovereenkomst en een werkloosheidsuitkering?

Misschien vraag je je dan af of je bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst nog recht hebt op een werkloosheidsuitkering. Het antwoord hierop is dat dit meestal wel het geval is. Sinds oktober 2006 zijn hier regels over gekomen. Enkel wanneer iemand vrijwillig ontslag heeft genomen, of ontslagen is om dringende reden krijgt deze persoon geen werkloosheidsuitkering. Een ontslag om dringende reden kan bijvoorbeeld ingeroepen worden wanneer iemand gestolen heeft van het bedrijf. Een regel is wel dat in de overeenkomst duidelijk naar voor moet komen dat het stoppen van de arbeidsovereenkomst een initiatief moet zijn van de werkgever, dus niet van de werknemer.

Wat bij zieke werknemers en een vaststellingsovereenkomst?

Het is wel zo dat zieke werknemers niet kunnen meewerken aan de vaststellingsovereenkomst. Dit komst omdat de aangepaste regels uit oktober 2006 gelden voor de WW-uitkering. Werknemers die ziek zijn en stoppen met werken hebben geen recht op de WW-uitkering. Dit komt gewoonweg omdat ze niet in staat zijn om te kunnen werken. Zij krijgen in de plaats dan een ziektewetuitkering.

Wanneer je dus op het punt staat een nieuwe job aan te nemen, of een eerste job aan te nemen kan het dus zeer handig zijn een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met je werkgever zoals je hierboven al hebt kunnen lezen. Wanneer je verdere vragen zou hebben kan je hier bijvoorbeeld ook eens over praten met je werkgever.

Transitievergoeding ter vervanging van ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding Veranderingen 2015

Vanaf 1 Juli 2015 zal de ontslagvergoeding niet langer van toepassing zijn en zal er een transitievergoeding ingeschakeld worden. Deze transitievergoeding moet uitbetaald worden aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband hebben gehad van minstens twee jaar of langer. Door deze wijziging, wordt er een overgangsregeling voorzien zodat een dubbele uitbetaling van werkgevers wordt vermeden. Deze dubbele uitbetaling kan het geval zijn bij huidig geldende regels gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een sociaal plan.

Gebonden aan een collectieve arbeidsovereenkomst of sociaal plan?

Indien uw onderneming gekoppeld is aan een collectieve arbeidsovereenkomst of sociaal plan, zijn hierbij wellicht enkele overeenkomsten gemaakt in verband met ontslagvergoedingen. Mogelijkerwijs hebben die overeenkomsten prioriteit op de transitievergoeding. Op die manier is de werkgever in kwestie niet verplicht om de werknemer een transitievergoeding uit te betalen.

Deze specifieke overgangsregeling is van kracht tot er een wijzing of verlenging van de afspraken plaatsvindt, dit tot uiterlijk 1 jaar na de inschakeling van de transitievergoeding, dus tot en met 1 juli 2016. Idem dito is dit zo bij een stilzwijgende verlenging van de cao of als deze een nawerking heeft, blijven de overeenkomsten uit de oorspronkelijke cao geldig tot en met 1 juli 2016.

Werknemer heeft de keuze tussen ontslagvergoeding of transitievergoeding

Indien de werkgever voor 1 juli 2015 bepaalde individuele overeenkomsten heeft gemaakt over een ontslagvergoeding met de werknemer, dan mag de werknemer in kwestie besluiten of hij van deze overeenkomsten gebruik zal maken of hij de transitievergoeding in ontvangst wil nemen. Deze specifieke overgangsregeling is niet van toepassing tot en met 1 juli 2016 maar is van kracht zolang de werknemer rechten kan ontlenen aan de eerder samengestelde overeenkomsten.

Geen terugwerkende kracht

Zowel de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst of een sociaal plan als de individuele afspraken die gemaakt zijn, is er één voorwaarde. De overeenkomsten moeten voor 1 juli 2015 gemaakt zijn en bovendien uiterlijk op deze datum in werking treden. Dit wil zeggen dat er geen terugwerkende kracht geldt, wat in tegenstelling tot cao’s zich nu en dan wel eens voordoet.

Meer weten? Kijk op: http://www.ontslagspecialist.nl/ontslagvergoeding-2015.html